"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2018 г."

Дата на създаване: 
Вт., 02/11/2017 - 11:06
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
16/11/2017, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
34900 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:06
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:08
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:09
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:10
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:11
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 11:11
Дата на качване: 
вторник, 21 Ноември, 2017 - 11:57
Дата на качване: 
вторник, 21 Ноември, 2017 - 11:58
Дата на качване: 
петък, 24 Ноември, 2017 - 15:47
Дата на качване: 
петък, 24 Ноември, 2017 - 15:48
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 11:13