"Застраховане на имуществото и персонала на ЦСМП – Благоевград по обособени позиции":

  • ОП №1 Сключване на застраховка "Автокаско"
  • ОП №2 Сключване на застраховка "Злополука на местата лицата в МПС"
  • ОП №3 Сключване на застраховка "Злополука на екипите на ЦСМП"
Дата на създаване: 
Вт., 27/07/2017 - 16:04
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
07/08/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
32100 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 16:04
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 16:05
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 16:06
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 16:06
Дата на качване: 
понеделник, 31 Юли, 2017 - 17:19
Дата на качване: 
понеделник, 31 Юли, 2017 - 17:20
Дата на качване: 
понеделник, 31 Юли, 2017 - 17:20
Дата на качване: 
сряда, 9 Август, 2017 - 12:36
Дата на качване: 
сряда, 9 Август, 2017 - 12:37
Дата на качване: 
вторник, 15 Август, 2017 - 15:40
Дата на качване: 
вторник, 15 Август, 2017 - 15:41
Дата на качване: 
петък, 1 Септември, 2017 - 16:33
Дата на качване: 
петък, 1 Септември, 2017 - 16:40
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Септември, 2017 - 11:50
Дата на качване: 
сряда, 27 Септември, 2017 - 12:58
Дата на качване: 
сряда, 27 Септември, 2017 - 12:59