Предмет на поръчката: "Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване" и "Доставка на 1 брой автомобил /нов/" по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: "Доставка на 1 брой мобилна единица за здравна помощ с мобилно медицинско оборудване" и 

Обособена позиция 2: "Доставка на 1 брой  автомобил /нов/" по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020" съгласно договор № B2.9а.07/10,10,2017 г.

Дата на създаване: 
Ср., 03/01/2018 - 11:22
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:22
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:30
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:34
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:35
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:37
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:39
Дата на качване: 
сряда, 3 Януари, 2018 - 11:40