Вътрешни правила

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 01.02.2022 г. - свали файл

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 01.04.2020 г. - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 01.02.2021 г. - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 07.01.2020 г. - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 31.01.2019 г. - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 31.01.2018 г. - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград, в сила от 31.01.2017 г. - свали файл

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

Заповед № 244/07.09.2016 г, качена на 08.09.2016 г - свали файл

Заповед № 241/02.09.2016 г, качена на 08.09.2016 г - свали файл

Заповед №144/31.05.2016 г, качена на 07.06.2016 г - свали файл

Вътрешни правила от 07.06.2016 г - свали файл

Вътрешни правила за планиране, организация и контрол при провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки в ЦСМП - Благоевград по реда на ЗОП,
в сила от 01.07.2014 г - свали файл 

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача
в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл