Вътрешни правила

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

Заповед № РД-01-28/18.01.2023 г - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

График за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл

Заповед № 244/07.09.2016 г. - свали файл

Заповед № 241/02.09.2016 г. - свали файл

Заповед №144/31.05.2016 г. - свали файл

Вътрешни правила - свали файл

Вътрешни правила за планиране, организация и контрол при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в ЦСМП - Благоевград по реда на ЗОП - свали файл 

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача в ЦСМП - гр. Благоевград - свали файл