Информирано съгласие

Прикачени документи

Правила за спазване правата на пациента и за предоставяне по достъпен начин на информация на пациента

Декларация за информирано съгласие на пациента

Информирано съгласие за медицински дейности, включително хирургични интервенции, инвазивни и други диагностични и терапевтични дейности с повишен риск за живота и здравето