Постановления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 на МС от 16.12.1996 г. за структурни изменения в системата на здравеопазването.