Работна среща на партньорите по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

(Ref. No. 1807) на Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 на 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция
 

На 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция се проведе втора работна среща на партньорите по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Ref. No. 1807) на Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 по покана на г-н Василиос Папас – Председател на управителния съвет, Генерална болница "Папагеоргиу" /PB2/.

На работната срещата от страна на ЦСМП-Благоевград присъстваха Д-р Красимир Михайлов – Директор на ЦСМП-Благоевград /PB3/, г-жа Мария Танчева – "Административен сътрудник 2" и г-н Янко Стоянов – експерт – «Координатор» на проекта, както и представители на всички останали партньори по проекта от България и Гърция.

Срещата бе открита от представител на болница "Папагеоргиу".

Водещият партньор по проекта, РЗИ – Благоевград представи напредъка на проекта по работните пакети. 

   

Съгласно приложената програма на работната среща беше обсъден напредъка по проекта и проведена дискусия по предстоящо изготвяне на втори технически доклад за напредъка към 20.07.2018 г., който ще изготви водещия партньор РЗИ - Благоевград, както и индивидуалните технически доклади на партньорите.

ЦСМП-Благоевград представи презентация с постигнатите резултати по проекта, като отчете напредъка по всички работни пакети за периода от м. Октомври 2017 г. до месец юни 2018 г.

Останалите партньори също представиха презентация за напредъка на проекта.

От страна на гръцките партньори беше предложено да бъде актуализиран графика за изпълнение на дейностите по Работен пакет 3 /WP3/, касаещ организиране на тръжните процедури за всички проектни партньори, като се взе решение срокът да бъде удължен до месец февруари 2019 г.

На срещата беше представен създаденият интернет сайт на проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", който е изготвен от водещия партньор РЗИ - Благоевград.