Свободни работни места за длъжност Лекар и Фелдшер/Лекарски асистент в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград има свободни работни места за длъжност Лекар и Фелдшер/Лекарски асистент както следва:

ФСМП - Благоевград - 2 места за Лекар;
ФСМП - Банско - 1 място за Фелдшер/Лекарски асистент;
ФСМП - Разлог - 1 място за Фелдшер/Лекарски асистент;
ФСМП - Симитли - 1 място за Фелдшер/Лекарски асистент.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101