Структура на ЦСМП - Благоевград

Структура на ЦСМП - Благоевград

Легенда:
АСС - Административно - стопански сектор
РКЦ - Районна координационна централа
ФСМП - Филиал за спешна медицинска помощ
СЕ - Стационарен екип
РЕ - Реанимационен екип
ЛЕ - Лекарски екип
ДЛЕ - Долекарски екип
ДМЕ - Домедицински екип