Съобщения

26.09.2014

ОБЯВЯВА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА 
длъжността: "ЛЕКАР" във:

ФСМП – Благоевград
ФСМП – Сандански
ФСМП – Петрич
ФСМП – Разлог
ФСМП – Гоце Делчев

Повече информация - свали тук
Приложение на обявлението - свали файл
 


21.01.2014


11.12.2013


01.10.2013 г.

02.09.2013 г.


01.08.2013 г.


08.02.2013 г.


08.02.2013 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. януари 2013 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
21 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 32 пострадали. Хоспитализирани са 9 пациента. 
Няма регистрирани смъртни случаи.

15.01.2013 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. декември 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
26 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
36 пострадали. Хоспитализирани са 9 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

04.01.2013 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. ноември 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
23 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 29 пострадали. Хоспитализирани са 18 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

13.11.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. октомври 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
35 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
64 пострадали. Хоспитализирани са 29 пациента. 
Има регистриран 1 смъртен случай.

15.10.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. септември 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
25 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 27 пострадали. Хоспитализирани са 13 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

17.09.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. август 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
29 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
46 пострадали. Хоспитализирани са 15 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

09.08.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. юли 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
39 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 71 пострадали. Хоспитализирани са 32 пациента. 
Регистрирани са 4 смъртни случаи.

 

11.07.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м.април 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
23 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
28 пострадали. Хоспитализирани са 10 пациента. 
Има регистриран 1 смъртен случай.

12.06.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. май 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
31 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 51 пострадали. Хоспитализирани са 23 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.


 


ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
Гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 21

ОБЯВЯВА
Конкурс за длъжността Главна медицинска сестра
На основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 68, ал.7 и чл. 70, ал.1 от ЗЛЗ

Изисквания за заеманата длъжност:
- ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
- 5 г. професионален опит;
- компютърна грамотност;
- завършен квалификационен курс по спешна медицина /предимство/;
Конкурсът ще се проведе на два етапа: 
Първи етап: допускане до участие чрез проверка на подадените документи;
Втори етап: събеседване с допуснатите кандидати;
Необходими документи:
- заявление за участие в конкурса; 
- автобиография;
- копие от диплома за ОКС;
- документ , удостоверяващ професионалния опит;
- медицинско свидетелство;
- компютърна грамотност /сертификат/;
При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика.
Документите се приемат в "Личен състав" на ЦСМП - Благоевград в 30-дневен срок 
от публикуване на обявата.
За справки: служ.”ЧР” тел. 073/886955


11.05.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м.април 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
22 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
40 пострадали. Хоспитализирани са 14 пациента. 
Регистрирани са 5 смъртни случаи.

12.04.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. март 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
21 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 34 пострадали. Хоспитализирани са 14 пациента. 
Няма регистрирани смъртни случаи.

12.03.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. февруари 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
16 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
19 пострадали. Хоспитализирани са 7 пациента. 
Регистрирани са 1 смъртен случаи.

13.02.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. януари 2012 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
21 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 34 пострадали. Хоспитализирани са 10 пациента. 
Няма регистрирани смъртни случаи.

13.01.2012 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. декември 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
33 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
55 пострадали. Хоспитализирани са 22 пациента. 
Регистрирани са 3 смъртни случаи.

15.12.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. ноември 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
23 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 40 пострадали. Хоспитализирани са 21 пациента. 
Регистрирани са 1 смъртен случаи.

08.11.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. октомври 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
32 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
48 пострадали. Хоспитализирани са 16 пациента. 
Регистрирани са 3 смъртни случаи.

14.10.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. септември 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
27 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 37 пострадали. Хоспитализирани са 17 пациента. 
Няма регистрирани смъртни случаи.

26.09.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. август 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
31 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
43 пострадали. Хоспитализирани са 13 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

08.08.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. юли 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
31 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 57 пострадали. Хоспитализирани са 28 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

11.07.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. юни 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
39 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
58 пострадали. Хоспитализирани са 23 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

16.06.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. май 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
37 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 62 пострадали. Хоспитализирани са 24 пациента. 
Няма регистрирани смъртни случаи.

12.05.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. април 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
24 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са 
обслужили 35 пострадали. Хоспитализирани са 17 пациента. 
Регистрирани са 1 смъртен случаи.

11.04.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. март 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
32 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
50 пострадали. Хоспитализирани са 24 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

14.03.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. февруари 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
25 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили
30 пострадали. Хоспитализирани са 12 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

15.02.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. януари 2011 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
19 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
37 пострадали. Хоспитализирани са 13 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

10.01.2011 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. декември 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
27 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили
35 пострадали. Хоспитализирани са 13 пациента. 
Регистрирани са 3 смъртни случаи.

15.12.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. ноември 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
22 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили
39 пострадали. Хоспитализирани са 17 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

04.11.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. октомври 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
38 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили
59 пострадали. Хоспитализирани са 37 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

20.10.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. септември 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 
42 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 
67 пострадали. Хоспитализирани са 25 пациента. 
Регистрирани са 2 смъртни случаи.

18.08.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. юли 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 36 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 55 пострадали. Хоспитализирани са 
29 пациента. Регистрирани са 2 смъртни случаи.

14.07.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. юни 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 31 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 56 пострадали. Хоспитализирани са 
18 пациента. Регистрирани са 2 смъртни случаи.

16.06.2010 г.
Пътно-транспортни произшествия
През м. май 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 45 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 68 пострадали. Хоспитализирани са 
31 пациента. Регистрирани са 5 смъртни случаи.

13.05.2010 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. април 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 25 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 33 пострадали. Хоспитализирани са 
10 пациента. Регистрирани са 4 смъртни случаи.

15.04.2010 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. март 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 21 пътно-транспортни 
произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 31 пострадали. Хоспитализирани са 
8 пациента. Регистрирани са 5 смъртни случаи.

15.03.2010 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. февруари 2010 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 12 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 17 пострадали. Хоспитализирани са 
4 пациента. Регистрирани са 5 смъртни случаи.

12.02.2010 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. януари 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 24 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 42 пострадали. Хоспитализирани са 
20 пациента. Регистриран е 1 смъртен случай.

14.01.2010 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. декември 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 24 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 34 пострадали. Хоспитализирани са 
11 пациента. Няма регистрирани смъртни случаи.

18.12.2009 г.
ОБНОВЕН ФИЛИАЛ НА ЦСМП В гр. Симитли 
Ръководството на ЦСМП – Благоевград Ви уведомява, че с Решение №338 на Общински съвет – Симитли се предоставя безвъзмездно за управление на Центъра за срок от пет години, сграден фонд публична общинска собственост, която да се използва за нуждите на ФСМП – Симитли. Местонахождението на предоставената сграда е в бившата поликлиника, която е напълно обновена. 
Предстои сключване на договор за безвъзмездно управление между община Симитли и ЦСМП – Благоевград.
Ръководството на ЦСМП – Благоевград е извършило необходимите действия по подсигуряване на комуникации с филиала и екипите на филиала за нормалното му функциониране.
Реално от днешна дата 18.12.2009 г. обновения филиал вече функционира. Екипите са базирани в новата сграда.
Адресът на ФСМП – Симитли е:
Гр. Симитли, ул. “Георги Димитров” – Поликлиника.

20.11.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. октомври 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 27 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 32 пострадали. Хоспитализирани са 21 пациента. Регистрирани са четири смъртни случаи.

13.10.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. септември 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 30 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 45 пострадали. Хоспитализирани са 20 пациента. Регистрирани са два смъртни случая.

16.09.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. август 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 42 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 84 пострадали. Хоспитализирани са 40 пациента. Регистриран е един смъртен случай.

17.08.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. юли 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 48 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 86 пострадали. Хоспитализирани са 
42 пациента. Регистрирани са два смъртни случая.

13.07.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. юни 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 29 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 51 пострадали. Хоспитализирани са 
18 пациента. Регистрирани са два смъртни случая.

08.06.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. май 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 37 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 51 пострадали. Хоспитализирани са 
21 пациента. Регистрирани са два смъртни случая.

12.05.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. април 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 23 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 32 пострадали. Хоспитализирани са 
23 пациента. Няма регистрирани смъртни случаи.

14.04.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
През м. март 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 35 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 46 пострадали. Хоспитализирани са 24 пациента. Регистрирани са три смъртни случая

07.04.2009 г. 
Директорът на ЦСМП-Благоевград 
д-р Красимир Михайлов
ПОЗДРАВЯВА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО - 7 април 
здравните работници от филиалите за спешна помощ на територията на Благоевградска област!
С пожелания за крепко здраве и професионални успехи в отговорната работа 
за спасяване на човешки животи.
Колеги, бъдете все така всеотдайни във високохуманната си дейност!

16.03.2009 г. 
Пътно-транспортни произшествия
Регистрирани пътно-транспортни произшествия на територията на Благоевградска област.
През м. януари 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 25 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 32 пострадали. Хоспитализирани са 15 пациента. Регистрирани са два смъртни случая.
През м. февруари 2009 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 22 пътно-транспортни произшествия. Екипите на ЦСМП Благоевград са обслужили 41 пострадали. Хоспитализирани са 19 пациента. Няма регистрирани смъртни случаи.

18.02.2009 г. 
Във ФСМП - Гоце Делчев има две вакантни лекарски места.

17.02.2009 г. 
Временен адрес на ФСМП – Симитли
Ръководството на ЦСМП - Благоевград Ви уведомява, че община Симитли е започнала ремонтни дейности на сградата, ползвана от ФСМП - Симитли. В рамките на проекта се предвиждат СМР, които включват преостройство на част от сграда “Поликлиника” за Филиал за спешна медицинска помощ – Симитли. Това строителство се очаква да приключи в рамките до шест месеца. 
Във връзка с гореизложеното ръководството на ЦСМП – Благоевград съвместно с кмета на община Симитли предприе действия за временно преместване на филиала в подходяща сграда. Предоставена беше бившата здравна служба в с. Железница, намираща се на около 2 км от гр. Симитли в посока гр. Благоевград. Подсигурени са телефонни връзки на телефон 150 и телефон 0748/71 299, прехвърлена е радиокомуникационната система за връзка с линейките. За настъпилите промени своевременно е уведомено населението на община Симитли чрез местните медии. С предприетите действия се надяваме, че в скоро време филиал Симитли ще бъде преместен в основно ремонтирана сграда.
Временният адрес на филиала в с.Железница е:
общ. Симитли, с. Железница, кметството /бивша здравна служба/