ФСМП - Банско

ФСМП - Банско

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Банско

2770 гр. Банско
ул. “Цар Симеон” № 72 
GSM: 0897/000-119 

Зав. ФСМП: м.ф. Венета Скорданова

Територия: 476 кв.км.
Обслужвано население: 12 970

ФСМП - Банско

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира 
дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ.
2. Долекарски екип.

Осигурява спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.