ФСМП - Благоевград

ФСМП - Благоевград
Филиал за спешна медицинска /ФСМП/ - Благоевград  

2700 гр. Благоевград
ул. “Бр. Миладинови” № 21
GSM: 0897/000-150

Зав. ФСМП: д-р Наташа Китина

Територия: 620 кв.км.
Обслужвано население: 76 090
Допълнително временно пребиваващи
приблизително 20 000 студенти.

ФСМП - Благоевград

Структура:
1. Реанимационен екип
2. Лекарски екип
3. Долекарски екип
4. Домедицински екип

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.