ФСМП - Гоце Делчев

ФСМП - Гоце Делчев

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Гоце Делчев 

2900 гр. Гоце Делчев 
ул. “Стара планина” № 54 
GSM 0897/000136

Зав. ФСМП: д-р Илия Божиков

Територия: 1045 кв.км.
Обслужвано население: 56 474 

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, 
координира дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ
2. Реанимационен екип. 
3. Долекарски екип.

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.