ФСМП - Разлог

ФСМП - Разлог

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Разлог 

2760 гр. Разлог 
ул. “Св. Кирил и Методий” № 1
GSM: 0897/000-140

Зав. ФСМП: д-р Иван Кутов

Територия: 734 кв.км.
Обслужвано население: 30 981 

ФСМП - Разлог

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ
2. Реанимационен екип. 
3. Долекарски екип.
ФСМП - Разлог

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.