ФСМП - Сандански

ФСМП - Сандански

Филиал за спешна медицинска ФСМП - Сандански

2800 гр. Сандански
ул. “Паркова зона”
GSM: 0897/000-157

Зав. ФСМП: д-р Анил Бояпати

Територия: 1354 кв.км.
Обслужвано население: 47 972
ФСМП - Сандански

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ
2. Реанимационен екип.
3. Долекарски екип.

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес.

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.