ФСМП - Симитли

ФСМП - Симитли

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Симитли

2730 гр. Симитли 
с. Железница, кметството /бивша здравна служба/ 
GSM: 0897/000-114

Зав. ФСМП: м.ф. Мария Савева

Територия: 553 кв.км.
Обслужвано население: 15 100 

ФСМП - Симитли

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира 
дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ.
2. Долекарски екип.

Осигурява спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.