Методически указания за поведение при спешни състояния

ТЕЖКА ТРАВМА
Политравма е многопосочно силово въздействие върху тялото, водещо едновременно до много увреждания на повечето органи и системи. Това са многобройни наранявания, всяко от които само за себе си може да предизвика животозастрашаващо състояние. Приема се като дефиниция за травматизъм повече от една лезия и поне една застрашаваща живота.
Първите по-важни дейности на екипа след навлизане в мястото на злополуката са от немедицинско естество. По възможност спешният лекар първо добива представа за общата картина на събитието:
Оглежда мястото на злополуката, тъй като това може да допълни важни факти за начина на нараняването и вероятните увреди. Проверява взети ли са достатъчно мерки за самозащита на спасителите или за отстраняване на допълнителните опасности за здравето (газове, ел.проводници,
изключване на двигател, сигнализация за осигуряване на местопроизшествието).
............................................................... Може да свалите и прочетете цялото методическо указание от тук!

ИНСУЛТ
ПОВЕДЕНИЕ НА СПЕШНИЯ ЕКИП ПРИ ОБРАБОТКА НА ПАЦИЕНТ СЪС СПЕШНО НЕВРОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Поведение на екипа в Районна координационна централа (РКЦ) – тел. 150.
При обаждане по тел. 150, подадено от близки или свидетели – събиране на данни по утвърден протокол за болен с нарушено съзнание и двигателни функции.
Регистрация на данните.
Идентифициране на проблема и насочване на екип с оборудвана линейка. Обезпечаването на пациент със спешно неврологично заболяване от спешния екип започва с констатиране на нарушенията на виталните функции с бърз и целенасочен първичен преглед и своевременно ги подсигурява. Едва след овладяването на животозастрашаващата ситуация може да се премине към диагностициране (лечение на специфичното неврологично заболяване).
............................................................... Може да свалите и прочетете цялото методическо указание от тук!

ГРЪДНА БОЛКА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ
Симптом на болка и/или дискомфорт в гърдите, породен от причини, изхождащи от сърцето или около него. Разпитването относно характеристиките на болката е от голямо значение и затова когато се събират данни за клиничната история, трябва да се обърне внимание на следните аспекти: предишни патологии, най-често исхемична кардиопатия, без да забравяме травма на крайниците или предишна
операция, обездвижване, заболяване на вените, стомашни язви, панкреатит, чернодробно или белодробно заболяване или неоплазми.
............................................................... Може да свалите и прочетете цялото методическо указание от тук!

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - SYNGENTA
Синджента е водеща в света фирма в областта на аргохимикалите.
Във връзка с управление на риска при боравенето, съхранението и употребата на продукти за растителна защита може да си свалите информационни листове за безопасност на продуктите предлагани от фирма Синджента България ЕООД на българския пазар.