Филиалът за спешна медицинска помощ – Сатовча ще обслужва населението с нова високо-проходима мобилна единица "МЕРЦЕДЕС"

ЦСМП – Благоевград получи нова високо-проходима мобилна единица от марката "МЕРЦЕДЕС” оборудвана с модерна високотехнологична преносима система за телемедицина.

Работна среща на партньорите по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

(Ref. No. 1807) на Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 на 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция
 

В изпълнение на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони" по Програма "ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г. са подписани договори

между ЦСМП – Благоевград като Възложител и фирми - Изпълнители за доставка на:

1 БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА;
1 БРОЙ СЪРВЪР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА;
1 БРОЙ РЕСПИРАТОР;
1 БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ;
10 БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ;
5 БРОЯ СТЕРИЛИЗАТОРИ

ЦСМП - Благоевград получи нов автомобил по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

ЦСМП - Благоевград е партньор по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. 

Продължителността на проекта е 24 месеца.

ЦСМП - Благоевград стартира изпълнение на проект "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ", финансиран по програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г.

ЦСМП-Благоевград стартира изпълнението на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проека по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. беше подписан на дата 10.10.2017 г. в Благоевград.

Нови сгради ще имат ЦСМП в Благоевград, Сандански, Разлог и Сатовча

Четири нови сгради на центровете по спешна  медицинска помощ ще бъдат построени в  Благоевградска област, а останалите  шест ще бъдат основно ремонтирани. Това стана ясно, след като приключи процесът  по прехвърляне на собствеността от общините към здравното министерство. Нови сгради ще имат центровете на спешната медицинска помощ в Благоевград, Сандански, Разлог и Сатовча.

Страници