"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2017 г."

Дата на създаване: 
Вт., 11/10/2016 - 13:30
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
18/10/2016 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
26000 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 11 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
понеделник, 24 Октомври, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 24 Октомври, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 24 Октомври, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
сряда, 2 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
сряда, 2 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
петък, 11 Ноември, 2016 - 15:00
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:30