"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Благоевград"

Дата на създаване: 
Вт., 19/01/2017 - 19:00
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
30/01/2017 - 16:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
338 250 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 19 Януари, 2017 - 19:15
Дата на качване: 
четвъртък, 19 Януари, 2017 - 19:15
Дата на качване: 
петък, 20 Януари, 2017 - 19:00
Дата на качване: 
вторник, 31 Януари, 2017 - 18:45
Дата на качване: 
вторник, 31 Януари, 2017 - 18:45
Дата на качване: 
вторник, 31 Януари, 2017 - 19:00
Дата на качване: 
вторник, 31 Януари, 2017 - 19:00
Дата на качване: 
вторник, 31 Януари, 2017 - 16:30
Дата на качване: 
сряда, 1 Февруари, 2017 - 15:30
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Февруари, 2017 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Февруари, 2017 - 15:15
Дата на качване: 
понеделник, 13 Февруари, 2017 - 18:30
Дата на качване: 
петък, 17 Февруари, 2017 - 19:45
Дата на качване: 
петък, 17 Февруари, 2017 - 20:00
Дата на качване: 
петък, 17 Февруари, 2017 - 20:00
Дата на качване: 
понеделник, 27 Февруари, 2017 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 27 Май, 2019 - 15:27