"Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград"

Дата на създаване: 
Вт., 06/04/2017 - 13:15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
18/04/2017 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
24000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 6 Април, 2017 - 13:15
Дата на качване: 
четвъртък, 6 Април, 2017 - 13:15
Дата на качване: 
четвъртък, 13 Април, 2017 - 19:14
Дата на качване: 
сряда, 19 Април, 2017 - 18:20
Дата на качване: 
сряда, 19 Април, 2017 - 18:23
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Април, 2017 - 19:00
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Април, 2017 - 19:30
Дата на качване: 
сряда, 10 Май, 2017 - 19:44
Дата на качване: 
сряда, 10 Май, 2017 - 19:45
Дата на качване: 
петък, 19 Май, 2017 - 18:49
Дата на качване: 
понеделник, 25 Февруари, 2019 - 11:59