"Доставка на храна за дежурният персонал на 12-часови дежурства през 2017/2018 г. на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград"

в следните обособени позиции:

І. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 14 000.00 лева за  68 човека дежурен персонал на месец/ а на ден дневна плюс нощна смяна – 11/ 10 човека дежурен персонал;

ІІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 3 800.00 лева за 19 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;

ІІІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Кресна  на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност - 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;

ІV. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 8000.00 лева за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;  

V. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;   

VІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;

VІІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Банско на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;

VIII. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;   

IX. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;

X. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 19 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;
 
Приблизителна обща годишна прогнозна стойност на обществената поръчка е 65 000.00 лева без ДДС.

Дата на създаване: 
Вт., 06/06/2017 - 13:17
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
14/06/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
65000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 6 Юни, 2017 - 13:18
Дата на качване: 
вторник, 6 Юни, 2017 - 13:18
Дата на качване: 
вторник, 6 Юни, 2017 - 13:19
Дата на качване: 
вторник, 6 Юни, 2017 - 13:49
Дата на качване: 
петък, 16 Юни, 2017 - 17:23
Дата на качване: 
петък, 16 Юни, 2017 - 19:12
Дата на качване: 
сряда, 28 Юни, 2017 - 19:15
Дата на качване: 
сряда, 28 Юни, 2017 - 19:15
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Юли, 2017 - 18:27