"Застраховане на имуществото и персонала на ЦСМП – Благоевград по обособени позиции":

ОП №1 Сключване на застраховка "Автокаско"
ОП №2 Сключване на застраховка "Злополука на местата лицата в МПС"
ОП №3 Сключване на застраховка "Злополука на екипите на ЦСМП"

Дата на създаване: 
Ср., 26/07/2017 - 13:24
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
04/08/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
32100 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 26 Юли, 2017 - 13:24
Дата на качване: 
сряда, 26 Юли, 2017 - 13:27
Дата на качване: 
сряда, 26 Юли, 2017 - 13:27
Дата на качване: 
сряда, 26 Юли, 2017 - 13:28
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 18:25