"Доставка на резервни части и автомобилни гуми за санитарните автомобили на ЦСМП-Благоевград през 2017/2018 г."

в следните обособени позиции, съгласно приложена към документацията техническа спецификация на позиции и номенклатурите, които съдържат, както следва по обособени позиции:

  • ОП № 1 резервни части за санитарните автомобили марка "Ситроен" ZX-1997 г. 1.9 дизел "Ситроен Берлинго " 1999 г 1.9 дизел и Ситроен Джъмпер 1998 г бензин 2 куб м, Ситроен Джъмпер 1997 г, 1998 г, 1999 г дизел 2.5 куб м, Ситроен Джъмпер 2008 г дизел 3.0 куб.м, Ситроен Джъмпер 2009 - дизел 2.2 куб м, Ситроен Джъмпер 2015 г - дизел 2.2 куб м.   
  • ОП № 2 Резервни части за марка Форд Транзит 2200–дизел 2007г.
  • ОП № 3 Резервни части за марка Фолксваген Транспортер 2500 куб.м.– дизел 2007 и 2009г.
  • ОП № 4 Резервни части за марка Фиат Ивеко 2800 дизел - 2006г.
  • ОП № 5 Резервни части за марка Пежо Боксер  2200куб.м –дизел 2015г.
  • ОП № 6 Резервни части за марка Опел Виваро 2000 куб.м–дизел 2011г.; Опел Комбо1600 - Бензин 2009г.
  • ОП № 7 Резервни части за марка "УАЗ 452 А" 2500 Бензин
  • ОП № 8 Автомобилни гуми за санитарни автомобили
Дата на създаване: 
Вт., 27/07/2017 - 13:38
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
07/08/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
54500 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 13:38
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 13:39
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 13:40
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Юли, 2017 - 13:40
Дата на качване: 
понеделник, 31 Юли, 2017 - 20:24
Дата на качване: 
сряда, 9 Август, 2017 - 15:37
Дата на качване: 
сряда, 9 Август, 2017 - 15:37
Дата на качване: 
вторник, 15 Август, 2017 - 18:30
Дата на качване: 
вторник, 15 Август, 2017 - 18:30
Дата на качване: 
петък, 1 Септември, 2017 - 19:16
Дата на качване: 
петък, 1 Септември, 2017 - 19:20
Дата на качване: 
петък, 1 Септември, 2017 - 19:23
Дата на качване: 
петък, 29 Септември, 2017 - 19:03
Дата на качване: 
понеделник, 2 Октомври, 2017 - 19:05
Дата на качване: 
понеделник, 2 Октомври, 2017 - 19:07
Дата на качване: 
понеделник, 2 Октомври, 2017 - 19:09
Дата на качване: 
четвъртък, 12 Октомври, 2017 - 15:44