Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП – Благоевград неговите филиали и АСС"

11 броя обекти на ниско напрежение, находящи се на адреси, както следва:

1. ФСМП – Благоевград - адрес: гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60
2. ФСМП – Сандански - адрес: гр. Сандански, паркова зона
3. ФСМП – Петрич - адрес : гр. Петрич, ул. "Рокфелер" №52
4. ФСМП – Симитли - адрес : гр. Симитли, ул. "Георги Димитров" №108
5. ФСМП – Гоце Делчев - адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Стара планина" № 54
6. ФСМП – Разлог - адрес: гр. Разлог, ул. "Св.св.Кирил и Методий" №1
7. ФСМП – Сатовча - адрес: гр. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" № 71
8. ФСМП – Банско - адрес: гр. Банско, ул. "Цар Симеон" № 72
9. ФСМП – Кресна - адрес: гр. Кресна, ул. "Македония" №42
10. ФСМП – Якоруда - адрес: гр. Якоруда, ул. "Петко Рачев Славейков" № 9
11. Администрация  ФСМП – Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №21

Дата на създаване: 
Пон., 25/09/2017 - 15:08
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
05/10/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
32000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 25 Септември, 2017 - 15:09
Дата на качване: 
понеделник, 25 Септември, 2017 - 15:10
Дата на качване: 
понеделник, 25 Септември, 2017 - 15:10
Дата на качване: 
понеделник, 25 Септември, 2017 - 15:10
Дата на качване: 
петък, 6 Октомври, 2017 - 12:48
Дата на качване: 
петък, 6 Октомври, 2017 - 12:48
Дата на качване: 
четвъртък, 12 Октомври, 2017 - 18:09
Дата на качване: 
петък, 13 Октомври, 2017 - 15:10
Дата на качване: 
петък, 10 Ноември, 2017 - 12:02