Пазарно проучване за определяне на цени за закупуване на компютърни работни станции – 2 броя

Закупуване на компютърни работни станции – 2 броя на обща стойност в размер на  3528 лв с ДДС /три хиляди петстотин двадесет и осем лева с ДДС/.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заповед № РД-03-177/04.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването  за отпускане на капиталови средства от бюджета за електронно управление за  ЦСМП-Благоевград, второстепенен  разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването се провежда пазарно проучване  с цел набиране на минимум  2 /две/ оферти за доставка на 2 бр компютърни работни станции , за който за одобрени капиталови разходи в размер на 3528 лв с ДДС /три хиляди петстотин двадесет и осем лева с ДДС/.

Минималните изисквания, на които трябва да отговарят компютърните  работни станции  са описани в Приложение № 2, със  срок на доставка не по-голям от 15/петнадесет / календарни дни, считано от датата на класиране на  ценовите предложения на потенциалните участници.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите  ценови  предложения на електронен адрес: csmp_bl@abv.bg  в срок  до 13.11.2019г. 16,00 ч включително.

Получените предложения в ЦСМП – Благоевград  няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието за пазарното проучване.

Документи :
1. Заповед за назначаване на комисия
2. Приложение 2 /техническа спецификация/
3. Ценово предложение /образец/.

Дата: 06.11.2019 г.

Дата на създаване: 
Ср., 06/11/2019 - 14:58
Тип: 
ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 6 Ноември, 2019 - 14:58
Дата на качване: 
сряда, 6 Ноември, 2019 - 14:59
Дата на качване: 
сряда, 6 Ноември, 2019 - 15:00
Дата на качване: 
сряда, 6 Ноември, 2019 - 15:00
Дата на качване: 
понеделник, 18 Ноември, 2019 - 15:36