Сърдечна благодарност за помощта!

ДО
Д-Р ПЕТЪР ФИЛИБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ИВ. СКЕНДЕРОВ“
E-MAIL: mbalgd@gmail.com 

Д-Р КРАСИМИР МИХАЙЛОВ
ДИРЕКТОР НА ЦСМП БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ
Г-ЖА ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА
E-MAIL: dimitria6606@gmail.com 

УВАЖАЕМИ Д-Р ФИЛИБЕВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р МИХАЙЛОВ,

Предоставям на Вашето внимание писмо от г-жа Димитрия Георгиева, която изказва сърдечната си благодарност към д-р Грошар от Сектор „Кардиология“ към Отделението по вътрешни болести, медицинските специалисти от Отделението по клинична лаборатория и екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград за професионализма, вниманието и грижите, които полагат за своите пациенти.

Уверен съм, че медицинските специалисти от двете лечебни заведения ще продължават да работят с всеотдайност за здравето на всички нуждаещи се.

Приложение:     

С уважение,
Д-Р ТОМА ТОМОВ    
Заместник-министър на здравеопазването