Покана за възлагане на ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 т.2 от ЗОП чрез покана до определени лица

с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2017 г." по номенклатури съгласно приложена спецификация.

Дата на създаване: 
Вт., 17/11/2016 - 18:45
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 17 Ноември, 2016 - 18:45
Дата на качване: 
четвъртък, 17 Ноември, 2016 - 18:45
Дата на качване: 
четвъртък, 17 Ноември, 2016 - 18:45
Дата на качване: 
вторник, 13 Декември, 2016 - 20:45
Дата на качване: 
вторник, 13 Декември, 2016 - 20:45
Дата на качване: 
вторник, 13 Декември, 2016 - 20:45
Дата на качване: 
вторник, 13 Декември, 2016 - 21:00
Дата на качване: 
четвъртък, 15 Декември, 2016 - 17:15
Дата на качване: 
четвъртък, 15 Декември, 2016 - 17:15
Дата на качване: 
сряда, 21 Декември, 2016 - 19:15
Дата на качване: 
петък, 30 Декември, 2016 - 12:45