Благодарствено писмо от Николай Шушков, Областен управител Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Най-искрено изразявам благодарността си лично към Вас и Вашите екипи за професионализма и всеотдайността при обезпечаване и осигуряване на дежурни, които да съблюдават за запазване на живота и здравето на участниците в изборния процес на 11 юли 2021 г.