Обявление от 14/10/2020 г

Център за спешна медицинска помощ – Благоевград,
Благоевград 2700, ул. "Бр. Миладинови" № 21

О Б Я В Л Е Н И Е

ЦСМП-Благоевград, на осн. чл. 64, ал.1 от ЗДС, чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-01-226/09.10.2020 г. на Директора, обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани санитарни автомобили:

№ по ред вид МПС марка модел ДК № начална цена
1. специален Ситроен Джъмпер 31 Е 86 01 АН 1000,00 лв
2. товарен Ситроен Джъмпер Е 86 03 АН 1000,00 лв
3. товарен Ситроен Джъмпер 31 Е 86 11 АН 2000,00 лв
4. специален Ситроен Джъмпер 35 Е 08 00 АН 1000,00 лв
5. специален Мерцедес 310 Е 49 48 АН 2000,00 лв
6. специален Ивеко НЖ 5037 ХЖК Е 01 95 ВА 3200,00 лв
7. специален УАЗ 452 Е 25 01 ВА 3000,00 лв
8. специален УАЗ 452 А Е 25 04 ВА 3000,00 лв
9. специален УАЗ 452 Д Е 25 07 ВА 3000,00 лв
10. специален УАЗ 396206 Е 60 48 ВВ 3000,00 лв

1. Търгът ще се проведе на 27.10.2020г., от 10.00 ч., в администрацията на ЦСМП- Благоевград 
2. Цена на тръжната документация – 5.00 лв.  
Получава се след заплащане в касата и/или по банков път на името на ЦСМП-Благоевград.
3. Оглед се извършва след закупуване на документация на посочените обекти /площадки/.
4. Закупуване на документация, оглед на МПС, внасяне на депозит и приемане на заявления за участие, се извършва всеки работен ден, 
от 09.00 ч до 16.00 ч, в срок от 19.10.2020 г до 26.10.2020 г
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно при условията на първоначалния търг на 03.11.2020 г. в 10.00 ч и 10.11.2020 г от 10.00 часа;
     
За информация и контакти: тел/факс 073/886954

 

 

 

Дата на създаване: 
сряда, 14 Октомври, 2020 - 10:22
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 14 Октомври, 2020 - 10:22
Дата на качване: 
вторник, 27 Октомври, 2020 - 15:35
Дата на качване: 
сряда, 28 Октомври, 2020 - 15:38