Покана за възлагане на ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 т.2 от ЗОП чрез покана до определени лица

с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2018 г." по номенклатури съгласно приложена спецификация.

Дата на създаване: 
Пон., 27/11/2017 - 14:19
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 27 Ноември, 2017 - 14:19
Дата на качване: 
понеделник, 27 Ноември, 2017 - 14:21
Дата на качване: 
понеделник, 27 Ноември, 2017 - 14:23
Дата на качване: 
понеделник, 11 Декември, 2017 - 16:56