"Доставка на резервни части и автомобилни гуми за санитарните автомобили на ЦСМП - Благоевград през 2016г./2017г."

Дата на създаване: 
Съб., 06/08/2016 - 15:15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
17/06/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
43400 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 8 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
сряда, 8 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
сряда, 8 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
сряда, 8 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
вторник, 14 Юни, 2016 - 10:00
Дата на качване: 
петък, 17 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
понеделник, 20 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
вторник, 28 Юни, 2016 - 20:00
Дата на качване: 
вторник, 28 Юни, 2016 - 20:00
Дата на качване: 
петък, 1 Юли, 2016 - 19:45
Дата на качване: 
петък, 1 Юли, 2016 - 19:45
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Юли, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Юли, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
петък, 29 Юли, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
петък, 29 Юли, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
сряда, 17 Август, 2016 - 18:30
Дата на качване: 
сряда, 17 Август, 2016 - 18:30
Дата на качване: 
сряда, 17 Август, 2016 - 19:00
Дата на качване: 
сряда, 17 Август, 2016 - 19:00