ФСМП - Петрич

 ФСМП - Петрич

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Петрич

2850 гр. Петрич 
ул. “Рокфелер” № 52 
GSM: 0897/000-132

Зав. ФСМП: д-р Александър Попов

Територия: 650 кв.км.
Обслужвано население: 56 328 

 ФСМП - Петрич

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ
2. Реанимационен екип. 
3. Долекарски екип.

Осигуряват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации. 

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.

 ФСМП - Петрич