ФСМП - Сатовча

ФСМП - Сатовча

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Сатовча

2950 с. Сатовча 
ул. “Тодор Шопов” № 71 
GSM: 0897/000-123

Зав. ФСМП: м.ф. Александър Дренчев

Територия: 333 кв.км.
Обслужвано население: 17 269 

ФСМП - Сатовча

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира 
дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ.
2. Долекарски екип.

Осигурява спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.